9 Eylül 2011 Cuma

Kombi Çeşitleri

Kombi Çeşitleri

Hem ısınma hem de sıcak su elde etmek için kullanılan, adından da anlaşılabileceği gibi kombine bir cihazdır. İhtiyacınız olduğu kadar ısı alır yaktığınız kadar da fatura ödersiniz bu yönden çok avantajlar sağlar ancak binanız eğer yeterli ısı yalıtımı yoksa o zaman merkezi ısıtmadan faydalandığınız kadar ısınamazsınız. Enerji kayıplarını en aza indirmek için önce evinizin ısı yalıtımlarından başlamalısınız.

 

Yoğuşmalı Kombi

Yoğuşmalı Kombi Çalışma Prensibi :
Turbo eşanjör sistemi ile atıkgaz sıcaklığı düşürülerek yanma sonucu oluşan su buharı sisteme geri kazandırılmakta ve bunun sayesinde de yüksek verim elde edilmektedir.
Kondenzasyon tekniği kullanılan kombilerin standart kombilere göre başlıca farkı, baca gazı ürünlerindeki nem yoğunlaştığında ortaya çıkan buharlaşma gizli ısısının bir kısmının kullanılabilmesi ve ısı geri kazanım kabiliyetleridir. 1 m3 doğalgaz başına 1.5 ile 1.7 kg arasında su oluşmaktadır. 1 kg-su başına açığa çıkan buharlaşma ısısı 539 kcal’dir. Bu enerji gizli ısı olarak anılmakta ve standart kombilerde bu ısıdan yararlanılmamaktadır. Yoğuşmalı kombiler; bacadan atılan gazların içindeki su buharında bulunan enerjiyi, gazları yanma bloğunun içinde tekrar dolaştırmak suretiyle özel olarak dizayn edilmiş kanatçıklara çarptırarak alır ve tesisat suyuna aktarır.
Yanma sonucu oluşan ürünler 1.eşanjörden geçerken içersindeki su buharı yoğunlaşarak, su haline gelir. Yoğuşan suyun enerjisini de 2. Eşanjörde dolaşmakta olan sistem suyu alır. Bu sistemle çalışan kombilerin verimleri standart kombilerden daha fazla olmaktadır. Yoğuşma sonucu oluşan su da, özel bir tahliye borusu ile dışarı atılır.
Yoğuşmalı kombilerin çalışma prensibi:
Normal hermetik cihazlar gibidir. En önemli fark ısı eşanjörlerinin yakıcıdan ve baca gazlarından daha fazla ısıyı absorbe edebilecek daha büyük alana sahip olabilmesidir. Ana eşanjör,kazan dönüş suyu sıcaklığı yeteri kadar düşük olduğunda baca gazlarını 54 C'nin altına düşürecek ve baca gazları soğutabilecek özelliğe sahiptir. Sıcaklığı 54 C'nin altına düşürülen baca gazları içersindeki su buharı yoğunlaşır ve su buharı içerisindeki gazlı sıvı geri kazandırılarak kazanda kullanılır.
Şayet bu kazanım yapılmamış olsa baca gazları ile atık ısı olarak atılacaktır. Baca gazı sıcaklıkları klasik kazanlarda 200-250 C'iken bu değer yoğuşmalı kazanlarda 50-60 C civarındadır ve potansiyel kazanç buradan elde edilmektedir.
Yoğuşmalı kombilerde fan :
sistemin en önemli iki elemanı fan ve gaz valfidir.
Değişken hızlı fan,gerekli devir sayısını sağlayan sinyal,dış hava sıcaklığını referans alan ve yanma için gerekli hava miktarını sağlayan optimum fan devir sayısını hesaplayan elektronik regülasyon sisteminden alır.
sinyal konutun o anki hava koşullarında ısıtabilmesi için gerekli olan enrjiyi temin edecek yanmayı sağlayacak hava miktarına göre fan devrini ayarlar.
Değişken hızlı,DC motorlu kazan besleme fanı elektrik tüketimini klasik kazanlara göre % 15-50 arasında azaltmaktadır.

 

Bacalı Kombiler

Bacalı Tip Kombiler : Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar bacalı kombi olarak adlandırılırlar.
Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Banyolar ve hacmi 8m3’ten az olan yerlere konması uygun değildir.
Baca Temizliği:
Mevcut baca sistemleri;genellikle doğalgazla cihazlara uygun olmadığından yeni baca yaptırmanız gerekebilir. Eski bacanız aynen kullanılacaksa,mutlaka baca temizliği yaptırınız.(Baca temizliğini her yıl mutlaka yaptırınız.)

 

 

Hermetik Tip Kombiler 

Açık yanma odası bulunmayan kombiler hermetik tabir ettiğimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç göstermezler.
Yanma odaları kapalı hücre biçiminde olup, doğalgaz için gerekli olan yanma havasını bir fan yardımı ile dışarıdan alırken, yanma sonucu oluşan atık gazları aynı şekilde dış ortama vermektedir.
Hermetik cihazlar bir hava akım borusu ile dış ortama bağlanmak zorundadır.
Ateşleme biçimlerine göre; pilot alevli ve elektronik ateşlemeli olmak üzere ikiye ayrılırlar.


                 Yandan Görünüşü:              Önden Görünüşü:
                           Hiç yorum yok:

Yorum Gönder